MojeReality.sk si práve prezerá 801 návštevníkov a žiadni členovia on-line...

súbor troch nehnuteľností

2637

Podrobnosti
Cena za nehnuťeľnosť:467200 €
Typ nehnuteľnosti: Polyfunkčný objekt
Typ ponuky: Na predaj
Forma vlastníctva:Firemné
Celková plocha:0 m²
Mesto / Obec:petrovany
Okresné mesto:
Kraj:
GPS súradnice:48.9166204; 21.2616031;
Ďalšie informácie
Pridané:31 March 2021 19:54:33
Pridal:správca konkurznej podstaty VIBO a.s. v konkurze
Zobrazené:331 krát
Skrátená URL:www.mojereality.sk/2637
Popis nehnuteľnosti: Správca konkurznej podstaty oznamuje, že v Obchodnom vestníku č. 60/2021 zo dňa 29.03.2021 bolo zverejnené druhé kolo ponukového konania na predaj majetok úpadcu VIBO, a.s. v konkurze, so sídlom 082 53 Petrovany 476, IČO: 36 474 029, konkurz vedený na Okresnom súde Prešov, spis. zn. 4K/24/2017. V ponuke sú tri samostatné súbory nehnuteľností: Podanie K014861: Časť podniku - súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v tzv. oplotenom areáli VIBO, a.s. Petrovany, okres Prešov, obec Petrovany, katastrálne územie Petrovany, SR, zverejnené v súpise oddelenej podstaty v OV č. 137/2018 dňa 18.07.2018 pod K051542 ako súpisové zložky majetku: pozemok: poradové čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 a stavba: poradové čísla: 15, 17, 18. Minimálna kúpna cena: 311 000,00 Eur; záloha 93 000,00 Eur. Podanie K014862: Časť podniku - súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Prešov, obec Petrovany, katastrálne územie Petrovany, SR, zverejnené v súpise oddelenej podstaty v OV č. 137/2018 dňa 18.07.2018 pod K051542 ako súpisové zložky majetku: pozemok: poradové čísla: 9, 10 a stavba: poradové čísla: 16, 19. Minimálna kúpna cena: 96.200,00 Eur; záloha 29.800,00 Eur. Podanie K014863: Časť podniku - administratívna budova, Petrovany - súpisné číslo 466, nachádzajúca sa v okrese Prešov, obec Petrovany, katastrálne územie Petrovany, SR, zverejnená v súpise oddelenej podstaty v OV č. 137/2018 dňa 18.07.2018 pod K051542 ako súpisová zložka majetku: stavba: poradové číslo: 14. Minimálna kúpna cena: 60 000,- Eur; záloha 18.000,00 Eur. Lehota na predkladanie ponúk je najneskôr do 21 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.,
subor-troch-nehnutelnosti

Kontaktovať:

Email:
Name: