MojeReality.sk si práve prezerá 610 návštevníkov a jeden člen on-line...

Chcete ako nájomca prenajatý byt, prípadne jeho časť prenechať do podnájmu inej osobe? Môžete tak urobiť zmluvou o podnájme a s písomným súhlasom prenajímateľa. Prikladáme vám vzor zmluvy o podnájme bytu.

 STIAHNÚŤ ZMLUVU